Cookie- och personuppgiftspolicy

För att säkerställa en trygg köpupplevelse hos PINETREE kan du här hitta information om hur vi samlar in och använder data, samt hur dina data bearbetas. När du godkänner våra köpvillkor godkänner du samtidigt vår generella Cookie- och Integritetspolicy.

 1. VI ÄR DATAANSVARIGA – SÅ HÄR KONTAKTAR DU OSS:
  Pinetree (Astronaut ApS)
  Org.nr: 34705747
  Lautruphøj 5
  2750, Ballerup
  customer@pinetreegolf.com

Genom att använda pinetreegolf.dk accepterar du samtidigt att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna datapolicy.

2. Generellt
Personuppgifter är alla typer av informationer som i någon utsträckning kan hänföras till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar en rad sådana informationer. Det sker till exempel vid normal åtkomst av innehåll, om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller abonnent, övrig användning av tjänster eller genomför köp via webbplatsen.

Vi samlar in och behandlar typiskt följande typer av information: Ett unikt ID och tekniska uppgifter om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på (intressen). I den utsträckning du själv ger uttryckligt samtycke till det och själv anger informationen behandlas även: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsinformation. Det är vanligtvis i samband med att skapa ett konto eller vid köp.

3. Säkerhet
Vi behandlar dina personuppgifter säkert och konfidentiellt i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive dataskyddsförordningen och dataskyddslagen.

Dina uppgifter kommer endast att användas för det ändamål de samlats in för och kommer att raderas när detta ändamål har uppnåtts eller inte längre är relevant.

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att dina uppgifter inte oavsiktligt eller olagligt raderas, offentliggörs, förloras, försämras eller kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagstiftningen.

4. Syfte
Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som är mest sannolikt relevanta för dig, registrera dina köp och betalningar samt för att kunna leverera de tjänster du har efterfrågat, som till exempel att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

5. Lagringsperiod
Informationen lagras under den tidsperiod som är tillåten enligt lagstiftningen, och vi raderar dem när de inte längre är nödvändiga. Perioden beror på karaktären av informationen och skälen för lagring. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när information raderas.

6. Vidarebefordran av information
Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuellt klickar på, geografisk plats, kön och ålderssegment etc. vidarebefordras till tredje parter i den utsträckning dessa uppgifter är kända. Du kan se vilka tredje parter det handlar om i avsnittet om "Cookies" ovan. Informationen används för att rikta annonsering.

Vi använder dessutom ett antal tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa behandlar uteslutande information för vår räkning och får inte använda dem för egna ändamål.

Vidarebefordran av personuppgifter som namn och e-post etc. kommer endast att ske om du ger ditt samtycke till det. Vi använder endast databehandlare inom EU eller i länder som kan ge dina uppgifter ett tillräckligt skydd.

7. Insyn och klagomål
Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuellt klickar på, geografisk plats, kön och ålderssegment etc. vidarebefordras till tredje parter i den utsträckning dessa uppgifter är kända. Du kan se vilka tredje parter det handlar om i avsnittet om "Cookies" ovan. Informationen används för att rikta annonsering.

Vi använder dessutom ett antal tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa behandlar uteslutande information för vår räkning och får inte använda dem för egna ändamål.

Vidarebefordran av personuppgifter som namn och e-post etc. kommer endast att ske om du ger ditt samtycke till det. Vi använder endast databehandlare inom EU eller i länder som kan ge dina uppgifter ett tillräckligt skydd.

8. Du har rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig i ett vanligt format (dataportabilitet). Du kan också när som helst invända mot att uppgifter används. Du kan även återkalla ditt samtycke till att uppgifter om dig behandlas.

Om de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade. Förfrågningar om detta kan göras till: customer@pinetreegolf.eu. Om du vill klaga över vår behandling av dina personuppgifter kan du också kontakta Datatilsynet. Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter, eller att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter, kan du även skicka en begäran om detta till ovanstående e-post.

9. Utgivare och ägare
Webbplatsen ägs och publiceras av:

Astronaut ApS
Lautruphøj 5
2750 Ballerup
Telefon: 31445908
E-post: customer@pinetreegolf.com